Орталық туралы

Барлығы – 450,

оның ішінде: 2 академик, 27 ғылым докторы, 73 ғылым кандидаты, 183 дәрежесіз ИТҚ және өндірістік персонал - 120.