Орталық туралы

«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ

Қазақстан, 050010, Алматы қал., Шевченко көш., 15

тел.: +7 727 293-88-23

факс: +7 727 293 88 20

e-mail: nckit@spaceres.kz

http://www.spaceres.kz