Орталық туралы

 • Канада (RADARSAT International)
 • США (Ауыл шаруашылық департаменті, Мэриленд университеті)
 • Франция (CNES)
 • Германия - DLR
 • Жапония - JAXA, University of Tokyo, Remote Sensing Technology Center of Japan, Japan Manned Space Systems Corporation.
 • Индия (Қашықтықтан барлау институті)
 • Израиль (Бен-Гуриона атындағы университет)
 • Ресей (Роскосмос, ИКИ РАН, НТЦ «СКАНЭКС», ФГУП «Прометей» (г.С.-Петербург),  және т.б.
 • Украина -  УкрНИИТМ, КБ «Южное»
 • Грант INCO Proposal PL-516721 «Long Term Ecological Research Program for Monitoring Aeolian Soil Erosion in Central Asia» (CALTER) Ben Gurion University,(Израиль).
 • Грант INCO Proposal No. 031001 «Monitoring the marine environment in Russia, Ukraine and Kazakhstan using Synthetic Aperture Radar» (MONRUK), Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Норвегия.
 • Галактиканың белсенді ядроларының динамикасы мен эвлоюциясын есепке алу мақсатында еврокомпьютерлі кластер құру үшін «Фольксваген» фирмасының гранты (Гейделлберг унивеситетімен бірлесіп, Германия),  2007-2009.
 • INFRA-2007-1.2.1 № 213007 «Real-Time database for high resolution Neutron Monitor mеasurement» NMDB 7-Рамочный бағдарламасы аясындағы халықаралық грант, 2008-2009.
 • «Еуропалық биік таулы ғарыштық сәулелер ғылыми орталығы» Халықаралық ғылыми-зерттеу орталығын құру және дамыту» Халықаралық жобасы, 2008-2009
 • «Әлемдік ғарыштық обсерватория - Ультракүлгін» халықаралық жобасы.
 • Еуропа Қауымдастығы Комиссиясы және Бен-Гурион Университеті, Израиль (Ben Gurion University, Izrael) арасындағы грант;

 • LUCA бағдарламасы аясында Гессен университетіндегі (Германия) Халықаралық даму және қоршаған ортаны зерттеу орталығының (ZEU) «Телім және ландшафт масштабындағы таулы аймақтар жайылымының фитотүрлілігі: экологиялық және әлеуметтік-экономикалық өзгерістер индикаторы» гранты;

 • Еуропалық Қауымдастықтың (ЕҚ) 7-Шеңберлі Бағдарламасы «GEO capacity building initiative in Central Asia» (Орталық Азияда ГОЕ қуаттарын құру бастамасы) Халықаралық SEOCA еуропалық гранты.

Шетелдiк оқу орындарда орталықтың қызметкерлерiн оқыту, мамандығын жетiлдiру, тренингтер:

Space application centre (Ғарыш қолданбалы орталығы, Ахмедабад, Үндістан)

ISRO (Үндістан қашықтан барлау институты, Дехрадун, Үндістан)

Қоршаған ортаны зерттеу халықаралық қатынастар орталығы (Гессен, Германия, Юстуса Либих атындағы Гесcен университеті)

Кореялық ғарышты зерттеу институты (Korea Aerospace Research Innstitute, Сеул, Корея)

Берлин техникалық университеті - Berlin Space School (Берлин, Германия) және т.б.